Vhallum

 Click here to listen to the Pad called Vhallam
 
 

Vhallum  means dearest...
 

Vhallum  tamari  vaat  nu  laksh  rahyoon  aa  ek
pal pal  vinashee  yog  maa  anubhavvon  abhed
                            ho  vhallum....
 

Bhavo  bhav  ni  saadhanaa  pragatee  ajod  jya
Shuddha  prem  ni  vyakhyaan  jagate  chakhhee  tyaan
Mooda  karuna  na  vahen  maa  (2)
Vatsalya   ' maa  ' j   aa
          ho  vhallum  ....
 
 

Ek   ek  prashna  poonchhataa...ek ek shabda  jhilataa
Pal   pal  sevaamaa  sthirtaa...Akram roop pragata
Sookomal  prem  na   (2)
Aptavatsalya  Maa...
ho  vhallum....
 

Mahudi  ke  Ashapuri....Kisumu  Kansas
Jya  jya  vicharyaan  aapshree...tya  tya   Akram  dhaam
' Aaj  darshan  vadhee  rahyoon  (2)
Pratyaksh  thhi  abhed
ho  vhallum...
 

Gaame  gaam  chotrey...shaheronaa   stajey
Deraasar  pagathhiyen....Shuddha  darshan  netre
Aankho   thhi  amee  payeeney (2)
Jagaadiyaan  sinh  santaan
ho  vhallum...
 

Saachi  laganee  teyj   je... vadhee  vadheeney  vadhey
Mahamukta  Videhi   ne...kashoon ye  naa  khape
Potaana  sookh  no  swaad  aa  (2)
Bhelaade   jagne
ho  vhallum...
 

'Naa  bhuto,  naa  bhavishyati ',  aa  Daado  chhe  ekno   ek
Charano  maa  laghuttamta  ...  moola  naayak   vanzaar
Param  Vinay  na  maarg  par...(2)
Mahavidehe   saath
ho  vhallum....

Sarvagna  na Soocharanoma


 
 
 

 Listen to more pads

To learn more about this flight to freedom
 The World of Dada

With humble salutations to The Pure Self within you

Jai Sat Chit Anand
August 7, 2000
 shuddha