Our Highest Offerings To Our Beloved Dada 

    With Love Beyond Words

 

Janma Jayanti 2003

Vahine Vasseyo Muladhaar Re...

Maara Mandeeriyaano Saar Re..

Tareeney Taraavyo Bhav Paar Re..

Taran taaran Evaa Amaap Re...

 

\

 

      Taroj hu bhavo bhava no roonee...Param Purush Vitarag !!
Pratyek naya thi param trupti janee...Soocharano no aaswaad.

 

 
 

Aakharee asha sajeevan motey...par ney paraayee janee...
Icchaa asha bhavafad ni...bhav na fad maa pamee
              Kevaa bandhano...chhedee deedhaan maara Vir !
                        Taroj hu bhavo bhavno rooney....

 Maatra aagna no aa maaraga  ...Panch Parmeshti sujaan
Ananya Punyodaya ke kayeen naa jaanoo...banney ek samaan
                    Alakh Niranjan nij sthirataa ney kahyu..Taroj
 
 
 
   

                    Satsang khodu..satsang hovaa chhata...kevee ajaayub dasha
                    Satyaasatya ni khench ney mooktaan...sarvatra nyaya joyaan
                        Chidaanand roopi Poorna Shivohum hu...Taroj hu  

 
 
 

            Ek ek shabda ma parmaartha shaashtra...hridaya bheetar vaseet
            Nilkanthee aa Kshamaapanoo Soodarshana saheet
                        Laghuttama Upayogey...Guruttama maheeloo vadhyoon
                                                    taroj hu bhavobhav no rooney param ...


 
 
 


           Koyeeye avasthaan ma poorna sthirtaa...kyaaye naa deethee
            Gneya janee ney Gnaatapanoo...sthir thayoo palpal
                        Pal Pal Sthirataa...Parmodaya Aho !!

                                                taroj hu bhavo bhav no rooney param purush vitarag
 
 
 


 

            Swaaso na phooloni maada...paheraavoon tamney
            Panchendreeya na rasa rasaayana...Abhogee tan ney

                        Sajeevan mukti...Aaa Ek Swayum Sahaj
                                Taroj hu bhavobhavno rooney param Purush Vitarag.

 
 

Jey Charanoma Mukti Malee Chhe...Tey Charano Maroo Sarvaswa Chhe.

Tey Charano Na Niddidhyasan maatra Thhii Moksha Chhe.


 

Our beloved Gnani Purush who introduced us to
Dada Bhagwan within us all is 96 years young today and resides in the heart of all mahatmas all over the world. 
 

                                        \
            Namo Vitaragaya
            Namo Bhagavate Vasudevaya
            Namah Shivaya

 
 
 

            Jai Sachhidanand  
 
 


 
 

To learn more about this flight to freedom
 The World of Dada

Listen to the above offering  by clicking below

Taroj Hu Bhavo Bhavno Rooneey

Review The Meaning Of The Above Padhya Offering

I Remain Eternally Grateful To You

With humble salutations to The Pure Self within you
 shuddha