Index over websiderne Dadashri: en Gnani Purush For Dadashri

Pujya Niruma: Et løfte, som blev opfyldt

Pujya Deepakbhai Desai fortsætter Gnani Purush Dadashri's mission

Klik på et af billederne eller linksene ovenfor til at træde ind i den fantastiske verden af de, som lever i Selvets evige lyksalighed

German   French   Italian   Spanish   Hindi   Japanese  Danish  Portuguese    Korean   Arabic   Urdu   Chinese  Gujarati

 

Det er sjældent, at denne verden ser en sjæl, som kan føre en nærmere den Selvets lyksalighed, som kaldes "moksha". Sjældnere endnu er de skrifter, som beskriver Selvet og den vej, som fører til Selvet. Og sjældnere end disse er de oplyste mestre, som har realiseret Selvet fuldt ud. Det er uhyre sjældent at man møder en sådan oplyst mester, en "Atma Gnani", og som følge deraf oplever blomstringen af et ægte ønske om at nå befrielse fra lidelse. Men sjældnest af alt er, når sådan et møde fører til, at tilstanden af Selvrealisering uden videre etableres i den søgende.

Det er kun i menneskelig form, at et sådant møde med en Gnani Purush vil afstedkomme befrielse. Selv de himmelske væsener længes efter at inkarnere som mennesker. Blot ved at mødes med en Gnani Purush og ved det bånd, som etableres til ham, vil kroppen, som i utallige liv har været en fjende, blive en ven. Du har nu mødt Gnani'en i denne inkarnation, så gør arbejdet færdigt. Fuldkommengør din forbindelse med Selvet og nå den evige lyksalighed, som gennetrænger alle livets situationer.

Det væsentligeste budskab i utallige skrifter er blevet givet med det udtrykte formål, at føre en til Selvet, til Selvet's naturlige tilstand. Selvrealisering er målet for det menneskelige liv. Ordene fra en Gnani Purush har en enestående evne til at gøre en interesseret i Sjælens renhed, til at vække ens kærlighed til den rene sjæl, og evigt forankre en i den visdom, at man i virkeligheden er den rene Sjæl. Uden denne forståelse af Gnani'ens egenskaber er det ikke muligt at nå befrielse.

Det mest værdifulde af alt er et liv som menneske. Befrielse fra reinkarnation som forskellige væsener er kun mulig når man opnår fødsel som menneske. Spild ikke dette kostbare liv, du har fået. Gør arbejdet færdigt. Dada Bhagavan er Atma Gnan: Fuldkommen viden om Selvet.

 

Glory to the Bliss of the Awakened Experience of The Eternal

Hyldest til den lyksalighed som kommer af den vækkede oplevelse af det evige Selv.

 

Klik her for at blive fri for evigt.