\
AAGNAA   EYJ  DHARMA
AAGNAA  EYJ  TUP
AAGNAA  EYJ  SARVASWA

The Agnas of  the Gnani Purush is the religion and the penance for the one on the path of final liberation

Agnaa dharam no aa maarug...aagnaa dharam no aa  maruma
Koyee viraloj paamey vaat...viraloj paamey saath

Aaguma sutro ke upanishad...anoobhavee vaani j syaadvaad
Koyeeye kahyoo to chhoney kahyu...tape record aa to aavoo vagyoon !
Vitaraago ni aa sahaj kshma...
Swa bhaavee satsang shitadtaa...
Aveerat alipta rahyoon...
Param Vinaye rahyoon....Aagna dharam no..

Sansaari filo maa kadvoon mithoo...jene swaad hato tey chaakhey have  !
maheela sookh na saagar ni to...kinaare bharati ot j hoy
gaheri gahan maheeli sthirataa...
Gnani angoothey nispandantaa...
Veero naa Vir nu rahyoon...
Param Vinaye rahyoon... Aagnaa dharam no..

Ek tal bharnu asamyaktva...Ek pal bharnu abrahmacharya...
Jaagrut dasha ma jeym chhe teym...jovaanu havey baaki rahyu
Aagnaa ma sampoorna samatolan...
nirpeksh drashtinu nyaya tolan...
ek Gnani krupa thhi fadyoon...
Param Vinaye rahyoon...Aagnaa dharam no...

Satsang ni ek ek pal no yog...Asangi sat no sat sanyog
Swapurushaarthi swaupayogey...sukheeyoj sookh ney felaavey
Aagnaa paalan nu rahasya...
Moodmooktinu aa maha drashya...
Agnaa dharmey j rahyo....
Param Vinaye rahyoon...Aagnaa dharam no...
Pratyek avasthhaa poodgalee...pratyek sanyogo paraayaan...
Ek ekney jotaan pal pal maa...ek ek nikaalee "Gnaani " na
" Aakhonoo " navoo darshan aajey...New Millennium Gnani kaajey...
akhand vacchan rahyoon...
Param Vinaye rahyoon...Aagnaa dharma no aa maarug...

Sarvagna na Soocharanoma...
Composed:  Jan 1, 1999
Offering : Jan 2, 1999.
Audio Recording : December 1999, Ahmedabad

 Click here to listen to the audio recording of this offering
     

Shuddha chidroopa avinaashee aavishkaar...nikhila niranjan niroopana namokaar
Parmodayam parmaanundam Param Purush pahechaan
Pal pal praanoma Parm Nimit ney pranaam
Jai Sat Chit Anandlink with the Gnani....

 The world wide web site of The Gnani

Dadapados :: The Site of Spiritual Hymns

 To review the meaning of the above offering

 To review more poetry padhyas
If you would like to submit your offering to the Gnani for publication on the web
please contact
 shuddha

Jai Sat Chit Anand


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1